پی دی اف دانلود

دانلود انواع فایل کتاب پی دی اف

سینوهه پزشک مخصوص فرعون

عنوان اثر: سینوهه پزشک مخصوص فرعون

موضوع تاریخی

نویسنده: سینوهه

معرف  : ipub.mihanblog.com

توضیحات: این کتاب داستان زندگی سینوهه پزشک مخصوص فرعون است. در واقع یک سند تاریخی است که از زبان سینوهه بدوراز جانب گیری و تملق نوشته شده است.  در اکتشافات اخیر این نوشته ها برروی برگ های پاپیروس یافت شد و پس از ترجمه به تمام زبان های زنده ی دنیا ترجمه شد.

این کتاب در حدود ۵۰۰ صفحه است که متن کامل و بدون سانشورآن را دنیای پی دی اف در ۳ جلد دراختیار شما می گذارد.